Over mij


Wegwerkzaamheden, een noodzakelijk kwaad in onze maatschappij. Onze economie is voor een groot deel afhankelijk van transport over de weg, forenzen reizen van huis naar werk en terug. Allemaal over dezelfde wegen en op hetzelfde tijdstip, zo lijkt het soms.
In een poging om de hoeveelheid files zo veel mogelijk te beperken, worden nieuwe wegen aangelegd, bestaande wegen uitgebreid en knelpunten aangepakt. Op veel locaties in Nederland staan werkzaamheden aan de weg gepland of worden reeds uitgevoerd. De uitdaging daarbij is om de overlast als gevolg van de werkzaamheden te beperken.

Werken aan de weg zonder overlast is en utopie.

Helaas. Maar het beperken van de overlast en het samen realiseren van infrastructurele projecten zijn wel de drijfveren voor mij om dit werk te doen. Aan de ene kant staan de projectdoelstellingen die gerealiseerd moeten worden en daar tegenover staat de doorstroming van het verkeer. Mensen willen naar hun werk, of naar vrienden, het theater of een belangrijke voetbalwedstrijd. Puzzelstukken die soms niet van dezelfde puzzel lijken te zijn, maar toch op elkaar moeten aansluiten.
Deze puzzel wil ik samen met mijn opdrachtgevers oplossen. Met simpele oplossingen worden de beste resultaten geboekt. Werkzaamheden worden op elkaar afgestemd, opdrachtgevers en wegbeheerders worden actief bij het project betrokken en de weggebruiker krijgt de informatie die nodig is om veilig en snel op de plaats van bestemming te komen.

Hou het simpel dan bereiken we samen de finish.